Image not available
Image not available

świadczymy również usługi transportowo-sprzętowe

Specjalizujemy się w wykonawstwie robót drogowych tj. budowa dróg i ulic, parkingów, chodników, ścieżek rowerowo-pieszych oraz remonty dróg i ulic w technologii - masą asfaltową na gorąco, emulsją i grysami.
Proponuje renowację nawierzchni poprzez zastosowanie recyklingu na zimno, który pozwala wykorzystać istniejące masy mineralno-bitumiczne do stabilizacji słabej podbudowy lub podłoża.


projekt i wykonanie: RYAN - strony www, usługi informatyczne