Image not available
Image not available

świadczymy również usługi transportowo-sprzętowe

Firma oferuje zimowe utrzymanie dróg które polegają na zmniejszenie lub ograniczenie zakłóceń ruchu drogowego wywoływanych takimi czynnikami atmosferycznymi, jak śliskość zimowa oraz opady śniegu.
Oferowany zakres obejmuje:
- usuwanie śniegu z ulic, zatok parkingowych i autobusowych zgodnie z wykazami
- usuwanie śliskości zimowej poprzez stosowanie materiałów uszorstniających, (4% mieszanina piasku z solą)
- wywóz śniegu.


projekt i wykonanie: RYAN - strony www, usługi informatyczne